Rechtsgebieden

DRW Juridische Diensten is gespecialiseerd in het Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht en Bestuursrecht.

Heeft u een juridische vraag over werk en inkomen? Dan kunt u bij ons terecht.

Wij bieden hulp en advies in arbeidszaken en geschillen met de overheid.

Met bijzondere aandacht voor vraagstukken rondom werk en gezondheid.

    Wij zijn er voor werkgevers en werknemers, overheid en particulieren.

    Op de volgende pagina’s leest u meer over onze rechtsgebieden.