Rechtsgebieden

Het accent van onze werkzaamheden ligt op het Arbeidsrecht, Ambtenarenrecht en Bestuursrecht.

Daarbij besteden wij bijzondere aandacht aan vraagstukken rondom werk en ziekte, zoals:

  • werken met ziekte of beperking
  • ziekteverzuim en re-integratie
  • hoofdpijnpatienten

Onze cliënten zijn divers. Wij bedienen werkgevers en werknemers, overheid en particulieren.

Op de volgende pagina’s leest u meer over de verschillende terreinen van onze dienstverlening.