Bestuursrecht

Het bestuursrecht gaat over het besluitvormingsproces bij de overheid en de verhouding tussen overheid en burger. De belangrijkste regels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Daarin staat waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten en wat burgers kunnen doen als zij het niet eens zijn met een besluit.

DRW Juridische Diensten is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Wij werken voor zowel overheid als particulieren, vooropgesteld dat er geen sprake is van een geschil met een bestuursorgaan dat al tot onze opdrachtgevers behoort.

Diensten voor particulieren

DRW Juridische Diensten adviseert u wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de overheid, wanneer de overheid te laat is met beslissen of wanneer u zich door een overheidsinstantie onheus behandeld voelt.

Onze diensten:

 • Adviseren
 • Bemiddelen
 • Bezwaar- of beroepschrift indienen
 • Begeleiden naar een hoorzitting
 • Dwangsom vorderen
 • Klacht indienen

Diensten voor bestuursorganen

DRW Juridische Diensten heeft veel ervaring met het behartigen van de belangen van bestuursorganen, zowel in als buiten rechte. Wij beoordelen bezwaar- en beroepszaken, zorgen voor een tijdige afhandeling van beslissingen en verweerschriften en bepleiten uw zaak ter zitting van een bezwarencommissie of de rechtbank.

Onze diensten:

 • Adviseren
 • Bemiddelen
 • Beoordelen van bezwaar- en beroepschriften
 • Opstellen van beslissingen
 • Opstellen van verweerschriften
 • Organiseren van een hoorzitting
 • Procesvertegenwoordiging bij de rechtbank
 • Beoordelen en afhandelen van dwangsomvorderingen
 • Afhandeling van klachten

Veel voorkomende zaken zijn bijvoorbeeld:

 • Sociale verzekeringen
 • Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)
 • Wet bescherming persoonsgegevens
 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen
Neem contact op

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Neem contact op