Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

Op de arbeidsrelatie is een ingewikkeld stelsel van regels van toepassing, vooral bedoeld om de werknemer als zwakkere partij te beschermen. Zo zijn er regels over het recht op loon en bescherming tegen ontslag.

Naast dwingende bepalingen in wet- en regelgeving, hebben werkgevers en werknemers ook te maken met afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en individuele arbeidscontracten. In bedrijfs- en personeelsregelingen kunnen ook afspraken staan.

Arbeidsconflicten gaan vaak over het wijzigen of beëindigen van arbeidscontracten, ziekte en re-integratie of een verstoorde arbeidsrelatie.

Onze diensten voor werknemers

 • Adviseren
 • Bemiddelen
 • Procederen

Onze diensten voor werkgevers

 • Adviseren
 • Bemiddelen
 • Procederen
 • Opstellen van documenten (o.a.: arbeidsovereenkomsten, personeels- of bedrijfsreglementen)

Wij bieden ondersteuning in uiteenlopende zaken

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Vakantiewetgeving
 • Ontslagzaken
 • Loonvorderingen
 • Privacyregels
 • Disciplinaire maatregelen

Wij besteden bijzondere aandacht aan vraagstukken rondom werken met ziekte of beperking

 • Frequent ziekteverzuim
 • Re-integratie
 • Hoofdpijnpatiënten

Meer weten over werken met ziekte of beperking?

Lees verder
Lees verder