Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Het is een ingewikkeld stelsel van regels vanaf de sollicitatiefase tot en met het einde van de arbeidsovereenkomst.

De arbeidsregels zijn vooral bedoeld om de werknemer als zwakkere partij te beschermen. Daarom zijn sommige regels dwingend voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan het recht op minimumloon, vakantiebijslag en vakantiedagen.

Gezondheid speelt een belangrijke rol bij het verrichten van arbeid. Veel regels gaan dan ook over arbeidsomstandigheden en de rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

In het arbeidsrecht gaat het niet alleen om bepalingen in wet- en regelgeving. Werkgevers en werknemers hebben ook te maken met afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en individuele arbeidscontracten. In een interne bedrijfsregeling kunnen eveneens (aanvullende) afspraken staan.

Onze diensten voor werkgevers en werknemers

 • Advies over uw rechtspositie
 • Begeleiding bij ziekte en re-integratie
 • Bemiddelen bij een arbeidsconflict
 • Second opinion
 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Ontslaghulp en check vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • Advies en ondersteuning in overige arbeidszaken

Veel voorkomende arbeidszaken

 • Tijdelijke arbeidscontracten
 • Proeftijd
 • Ziekte en re-integratie
 • Disfunctioneren
 • Opbouw en verval van vakantiedagen
 • Vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • Ontslag en transitievergoeding

Werken met een chronische ziekte of beperking

 • Wettelijke bescherming tijdens ziekte
 • Recht op gelijke behandeling
 • Hoofdpijnpatiënten

Meer weten over werken met ziekte of beperking?

Lees verder
Lees verder