Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is een bijzonder deel van het arbeidsrecht en gaat over de dienstverhouding met de overheid.

Ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet is degene die is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn. De meeste werknemers in dienst van de overheid hebben een aanstelling als ambtenaar. Daarnaast zijn er werknemers in dienst van de overheid op basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (de arbeidscontractanten). Voor de rechtspositie van deze werknemers is het Burgerlijk Wetboek bepalend.

Voor ambtenaren gelden aparte wetten en regels, die afwijken van het reguliere arbeidsrecht. Het overheidspersoneel is verdeeld over dertien sectoren, die elk een eigen rechtspositieregeling kennen. De meest gehanteerde rechtspositieregelingen zijn het ARAR (het Algemeen Rijksambtenarenreglement) en de CAR/UWO (de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst).

Een belangrijk aspect van ambtenarenrecht is dat beslissingen op de werkvloer besluiten zijn in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Wie het niet eens is met een besluit zal tijdig bezwaar of beroep moeten aantekenen.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Adviseren
  • Bemiddelen
  • Bezwaar- of beroepschrift indienen
  • Begeleiden naar een hoorzitting
  • Vertegenwoordiging bij de rechtbank
Neem contact op

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Neem contact op