Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is ingrijpend gewijzigd. Vanaf 1 januari 2020 gelden de nieuwe regels uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Ambtenarenwet 2017.

De meeste ambtenaren vallen vanaf 2020 onder het gewone (civiele) arbeidsrecht. Zij zijn in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdig aanstellingsbesluit. Het aanstellingsbesluit is op 1 januari 2020 van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met behoud van

bestaande arbeidsvoorwaarden en individuele afspraken. Rechtspositieregelingen zijn vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

De begrippen “ambtenaar” en “ambtelijke status” zijn niet verdwenen. Wie bij de overheid werkt, moet kunnen omgaan met de publieke taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Een werknemer in dienst van een overheidswerkgever blijft daarom ambtenaar en behoudt de speciale status van ambtenaar.

De normalisering van de rechtspositie heeft belangrijke gevolgen voor de rechtsbescherming van ambtenaren. De Algemene wet bestuursrecht is niet meer van toepassing. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van een bezwaarprocedure bij de eigen werkgever en een beroepsprocedure bij de bestuursrechter. In geval van een arbeidsgeschil kunnen ambtenaren naar de kantonrechter in plaats van de bestuursrechter. Sommige cao’s voorzien in de mogelijkheid van een geschillenregeling.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Adviseren over uw rechtspositie
  • Bemiddelen bij een arbeidsgeschil
  • Begeleiding bij ziekte en re-integratie
  • Hulp bij ontslag
  • Check vaststellingsovereenkomst (VSO)
Neem contact op

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Neem contact op