Ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht is ingrijpend gewijzigd. Vanaf 1 januari 2020 gelden de nieuwe regels uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Ambtenarenwet 2017.

Nieuwe rechtspositie

Op grond van de WNRA vallen de meeste ambtenaren nu onder het gewone (civiele) arbeidsrecht. Zij zijn in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een eenzijdig aanstellingsbesluit. Dit heeft ook gevolgen voor de rechtsbescherming. De Algemene wet bestuursrecht is niet meer van toepassing. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid van bezwaar en beroep bij een arbeidsgeschil. In plaats daarvan is een procedure bij de kantonrechter mogelijk. Sommige cao’s voorzien in de mogelijkheid van een geschillenregeling.

Uitzondering

Het ambtenarenrecht is van belang voor ambtenaren die niet onder de nieuwe regels vallen. Sommige groepen zijn uitgezonderd van de WNRA. Deze ambtenaren krijgen niet te maken met het arbeidsrecht. Zij houden hun oude rechtspositie en vallen onder de regels van het ambtenarenrecht. Dit zijn onder andere medewerkers van politie en defensie, rechters, officieren van justitie en politieke ambtsdragers.

Ambtelijke status

De begrippen “ambtenaar” en “ambtelijke status” zijn niet verdwenen. Wie bij de overheid werkt, moet kunnen omgaan met de publieke taak en verantwoordelijkheid van de overheid. Een werknemer in dienst van een overheidswerkgever blijft daarom ambtenaar en behoudt de speciale status van ambtenaar.

Wat kunnen wij voor u doen?

  • Advies over uw rechtspositie
  • Hulp bij een arbeidsgeschil
  • Begeleiding bij ziekte en re-integratie
  • Hulp bij bezwaar of beroep
  • Check vaststellingsovereenkomst (VSO)
Neem contact op

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Neem contact op