Tarieven

De behandeling van uw zaak vindt plaats op basis van een overeenkomst van opdracht. Daarbij worden afspraken gemaakt over het uurtarief.

In het uurtarief zijn de normale kantoorkosten inbegrepen. Niet inbegrepen zijn de overige voor de behandeling van uw zaak te maken kosten (verschotten). Dat zijn bijvoorbeeld griffierechten, kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister en handelsregister, kosten van aangetekende verzending, expertisekosten van derden, etc.

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van de kosten van rechtsbijstand van ons kantoor.

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2013 bepaald dat een verzekerde bij het voeren van een procedure zelf mag kiezen wie hem in de procedure mag bijstaan. U bent dus niet gebonden aan de keuze van uw verzekeraar. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Neem contact op

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op
Neem contact op