Links

 • Arbeidsparticipatietool

  Tips en informatie voor werkgevers en werknemers over werken met chronische ziekte of beperking.

 • Cao overzicht

  Informatie over cao’s en algemeenverbindendverklaring (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

 • College voor de Mensenrechten

  Behandelt onder meer klachten over ongelijke behandeling van werknemers en chronisch zieken.

 • InterCount & InterPayroll

  Samenwerkingspartners voor o.a.de fiscale aspecten van het arbeidsrecht.

 • Kopwerk

  Samenwerkingspartners voor o.a. re-integratie en loopbaanbegeleiding van hoofdpijnpatiënten.

 • Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten

  Ter verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met migraine en andere vormen van ernstige hoofdpijn.