Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht gaat over de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Vanaf de sollicitatiefase en de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst tot en met het einde van de arbeidsrelatie.

Op de arbeidsrelatie is een ingewikkeld stelsel van regels van toepassing, vooral bedoeld om de werknemer als zwakkere partij te beschermen. Zo zijn er regels over het recht op loon en bescherming tegen ontslag.

Naast dwingende bepalingen in wet- en regelgeving, hebben werkgevers en werknemers ook te maken met afspraken in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en individuele arbeidscontracten. In een interne bedrijfsregeling kunnen ook afspraken staan, bijvoorbeeld over een reiskostenvergoeding.

Gezondheid is een belangrijk thema binnen het arbeidsrecht. Arbeidsconflicten gaan vaak over de combinatie werk en gezondheid. Over het omgaan met arbeidsongeschiktheid, een chronische ziekte of een beperking.

Onze diensten voor werkgevers en werknemers

 • Advies over uw rechtspositie
 • Begeleiding bij ziekte en re-integratie
 • Bemiddelen bij een arbeidsconflict
 • Second opinion
 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Ontslaghulp en check vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • Advies en ondersteuning in overige arbeidszaken

Veel voorkomende arbeidszaken

 • Tijdelijke arbeidscontracten
 • Proeftijd
 • Ziekte en re-integratie
 • Disfunctioneren
 • Opbouw en verval van vakantiedagen
 • Vaststellingsovereenkomst (VSO)
 • Ontslag en transitievergoeding

Werken met een chronische ziekte of beperking

 • Wettelijke bescherming tijdens ziekte
 • Recht op gelijke behandeling
 • Hoofdpijnpatiënten

Meer weten over werken met ziekte of beperking?

Lees verder
Lees verder